Địa điểm công ty và chi nhánh | Kao-Chia Plastics Co., Ltd.

Kao-Chia, đối tác đáng tin cậy của bạn mọi lúc.

Địa điểm công ty và chi nhánh

Kao-Chia Plastics Co., Ltd.


  • nicholas@kaochia.com.tw
  • +886-7-6908022
  • No.534, Sec 2, Chung-Cheng RD., Hu-Nei District, Kaohsiung 82947, Taiwan

        Hàng: Lượt xemKao-Chia Plastics Co., Ltd.trong một bản đồ lớn hơn

CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIEP GIA THAN

  • + 84-222-390-3879
  • Lô CN 26, KCN Thuận Thành 2, Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam


Xem CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIEP GIA THAN trong bản đồ lớn hơn