محل شرکت و شعبه | Kao-Chia Plastics Co., Ltd.

Kao-Chia، شریک قابل اعتماد شما در همه زمان ها.

محل شرکت و شعبه

Kao-Chia Plastics Co., Ltd.


  • nicholas@kaochia.com.tw
  • +886-7-6908022
  • No.534, Sec 2, Chung-Cheng RD., Hu-Nei District, Kaohsiung 82947, Taiwan

        خط: چشم اندازKao-Chia Plastics Co., Ltd.در یک نقشه بزرگتر

HUNG NGHIEP GIA THAN CO., LTD

  • +84-222-390-3879
  • Lot CN 26، Thuan Thanh 2 Industrial Park, An Binh Commune، Thuan Thanh District، استان Bac Ninh، ویتنام


HUNG NGHIEP GIA THAN CO., LTD را در نقشه بزرگتر مشاهده کنید