جایزه و گواهینامه | Kao-Chia Plastics Co., Ltd.

Kao-Chia، شریک قابل اعتماد شما در همه زمان ها.

جایزه و گواهینامه

از سال 2007Kao-Chia Plastics Co., Ltd.، ISO 9001:2015 را به سیستم کیفیت ما معرفی می کند. از مواد خام، تولید و حمل و نقل گرفته تا همه موارد مطابق با مقررات ISO 9001:2015، همچنین هر دو سال یکبار به روز می شود و در سال 2021 به عنوان شرکت D&B Top 1000 Elite اهدا شد.